Nieuws

Beveiligingsborden geplaatst in Hendrik-Ido-Ambacht

Op vrijdag 24 november hebben wethouder T.A. Stoop en stichtingsvoorzitter M. v.d. Valk officieel de beveiligingsborden onthuld van de Stichting Collectieve Bedrijven beveiliging Hendrik-Ido-Ambacht. De borden symboliseren de professionalisering van de bedrijventerreinbeveiliging. De borden zijn geplaatst bij de gemeentegrenzen en/of in de buurt van de beveiligde bedrijfsterreinen.

Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de dienstverlening van deze stichting. De beveiliging wordt uitgevoerd door Alert Security. Sinds de start in februari van dit jaar is de preventieve werking van de beveiliging duidelijk te merken. Het dievengilde is er minder actief, en het geeft een professionele uitstraling. Mede dankzij een bijdrage van de Kamer van Koophandel en de facilitaire ondersteuning van de gemeente konden de borden nog dit jaar geplaatst worden. Wethouder T.A. Stoop, portefeuillehouder Economische Zaken, beschouwt de Stichting Collectieve Bedrijven beveiliging Hendrik-Ido-Ambacht als een aanwinst. “Dit soort initiatieven biedt bedrijven een grote meerwaarde om zich hier te vestigen of te blijven vestigen. Dat heeft ook zijn effect op lokale werkgelegenheid. En dat is een van de speerpunten van ons economisch beleid de komende jaren.” In het kader van het bevorderen van dit vestigingsklimaat wat is vastgelegd in het collegeprogramma 2006-2010 heeft het college dan ook besloten de stichting gedurende 3 jaar een subsidie te verstrekken. Om het initiatief succesvolte laten worden maar ook in de toekomst de terreinen veilig te houden, ontvangt de stichting t/m 2008 een subsidie. Met dit geld kan o.a. goede voorlichting gegeven worden waardoor er meer leden zich aan zullen sluiten maar ook het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen aangevraagd kan worden.Wanneer de stichting na 2008 o verschotten heeft, zal dit terugbetaald worden aan de gemeente.